Refleksi Hari Anak Nasional 2022, MUI Kab.Tasik Gelar FGD